Inschrijven
Downloads
/>
Home
Contact
//

Over ons

Kijk hier voor onze openstaande vacatures

Welkom bij Allerleefste kinderopvang

Soort opvang

Allerleefste Kinderopvang is een kleinschalige kinderopvang en biedt professionele opvang in een betrouwbare en ontwikkelingsgerichte omgeving. Binnen onze kinderopvang hebben we 2 verticale groepen met maximaal 16 kinderen per dag en, BSO groep met maximaal 10 kinderen en twee BSO groepen binnen basisschool het Avontuur met elk maximaal 13 kinderen: wij hebben een verticale groep in de leeftijd van 8 weken t/m 4 jaar,  een verticale combinatie groep voor kinderen in de leeftijd van 8 weken t/m 12 jaar en 3  BSO groepen voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Een verticale groep die aanvoelt als een groot gezin die door de grote ruimte aanvoelt als een huiskamer. Een verticale groep biedt veel voordelen. Zo komen kinderen in contact met verschillende leeftijden, wat positieve invloed heeft op hun sociale ontwikkeling. Door klein te zijn maar groot te denken kunnen we de kinderen veiligheid, vertrouwen, liefde, warmte, zelfvertrouwen en zelfredzaamheid bieden. Zo hebben kinderen en ouders/verzorgers gedurende langere tijd te maken met een vaste groep. Deze factoren bevorderen het gevoel van vertrouwen en veiligheid, waardoor er een vertrouwensband kan worden opgebouwd. Ieder kind ontwikkeld zich op een eigen wijze en in eigen tempo. Stimuleren, ontwikkelen van taalvaardigheden, denken, creativiteit, bewegen, aandacht en ondersteuning zijn allerlei vaardigheden voor een goede ontwikkeling van uw kind. Allerleefste kinderopvang heeft de beschikking tot twee grote lichte zonnige groepsruimte, en 2 ruime slaapvertrekken. Daarnaast is er nog een grote Ravotruimte, en een riante kindvriendelijke buiten speelplaats waar uw kind onbevangen de wereld om zich heen kan ontdekken.
KDV kinderen verblijven in een vaste stamgroep en de BSO kinderen staan ingedeeld in basisgroepen. Bij lage kind aantallen kunnen de groepen worden samengevoegd, bijvoorbeeld op rustige dagen en in vakanties. Het kan voorkomen dat een ouder extra opvang af wil nemen en er geen plek is in de vaste stamgroep van het kind. Het is dan mogelijk dat het kind tijdelijk verblijft in de andere stam/basisgroep. Wij vragen hiervoor schriftelijke toestemming van de ouders van het kind en maken met hun afspraken over de duur hiervan.

Eten en drinken

Gezond, lekker en bewust eten is belangrijk voor kinderen. De voeding die door ons verstrekt wordt is: Fruit, sap/water, warme maaltijd (alleen op vestiging Bettinumstraat), tussendoortje, boterhammetje en melk. Wanneer uw kind speciale voeding nodig heeft, (bv. vanwege een allergie, of u gebruikt andere voeding dan de voeding die wij verstrekken, dan kunt u dit meenemen naar onze kinderopvang. Onze juffies zorgen er dan voor dat uw kind zijn/haar speciale voeding krijgt. Het meenemen van gekoelde borstvoeding is mogelijk.

Allerleefste Kinderopvang werkt volgens de kind-leidster kind ratio, zoals deze wordt aangehouden volgens de wet kinderopvang.

Allerleefste Kinderopvang is een erkende kinderopvang en staat in het landelijk register voor Kinderopvang. Dit houdt in dat u het overgrote deel van de kosten voor kinderopvang kunt terugvragen bij de belastingsdienst.

Jaarlijks wordt onze kinderopvang gecontroleerd op veiligheid, dit gebeurd door zowel aangekondigde en onaangekondigde inspecties door GGD Zuid Limburg en de diverse overheidsinstellingen.
Heeft u na het lezen nog vragen of wilt u een kijkje komen nemen, neem dan gerust contact met ons op. Wij geven u graag vrijblijvend informatie.

Met vriendelijke groeten,
Allerleefste kinderopvang