Inschrijven
Downloads
/>
Home
Contact
//

Over ons

 

In 2019 was Allerleefste kinderopvang geschillenvrij 

 

 

Voor- en naschoolse opvang op basisschool Het Avontuur in Buchten

Binnenkort gaan we van start!

Wij zijn heel trots en blij dat we u kunnen melden dat wij officieel toestemming hebben gekregen om voor- en naschoolse opvang te gaan aanbieden op basisschool Het Avontuur.

Wat betekent dit concreet voor u als ouder(s):
Alle kinderen mogen gebruik maken van de opvang, dus ook kinderen die nu niet opvang afnemen bij Allerleefste Kinderopvang.

Allerleefste Kinderopvang biedt opvang tussen 07.15 uur en 18.15 uur (indien nodig kan hier i.o.o. van afgeweken worden)

Tijdens studiedagen worden kinderen ook op school opgevangen

De opvang wordt gerealiseerd in het (rechtse lokaal) naast het lokaal van groep 5-6

Allerleefste Kinderopvang verzorgt de huiselijke inrichting van het lokaal. In het lokaal wordt ook een keuken geplaatst

’s Morgens komen kinderen, die gebruik maken van de opvang, binnen door het poortje bij de peuterspeelzaal en gaan via die trap naar het lokaal. Om 14.30 uur gaan kinderen die gebruik maken van de opvang binnendoor naar het lokaal. Leerlingen van de groepen 1 en 2 worden door de leidster van de opvang opgehaald bij het lokaal.

Alle regelingen, afspraken en financiële zaken lopen via Allerleefste. Voor vragen over opvangmogelijkheden kunt u contact opnemen met Daisy Strijkers, telefoon 046-423 40 59 via mail info@allerleefste.nl

 

Welkom bij Allerleefste kinderopvang

Soort opvang

Allerleefste Kinderopvang is een kleinschalige kinderopvang en biedt professionele opvang in een betrouwbare en ontwikkelingsgerichte omgeving. Binnen onze kinderopvang hebben we 2 verticale groepen met maximaal 16 kinderen per dag en een BSO groep met maximaal 10 kinderen: wij hebben een verticale groep in de leeftijd van 8 weken t/m 4 jaar, een een verticale combinatie groep voor kinderen in de leeftijd van 8 weken t/m 12 jaar en een BSO groep voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Een verticale groep die aanvoelt als een groot gezin die door de grote ruimte aanvoelt als een huiskamer. Een verticale groep biedt veel voordelen. Zo komen kinderen in contact met verschillende leeftijden, wat positieve invloed heeft op hun sociale ontwikkeling. Door klein te zijn maar groot te denken kunnen we de kinderen veiligheid, vertrouwen, liefde, warmte, zelfvertrouwen en zelfredzaamheid bieden. Zo hebben kinderen en ouders/verzorgers gedurende langere tijd te maken met een vaste groep. Deze factoren bevorderen het gevoel van vertrouwen en veiligheid, waardoor er een vertrouwensband kan worden opgebouwd. Ieder kind ontwikkeld zich op een eigen wijze en in eigen tempo. Stimuleren, ontwikkelen van taalvaardigheden, denken, creativiteit, bewegen, aandacht en ondersteuning zijn allerlei vaardigheden voor een goede ontwikkeling van uw kind. Allerleefste kinderopvang heeft de beschikking tot twee grote lichte zonnige groepsruimte, en 2 ruime slaapvertrekken. Daarnaast is er nog een grote Ravotruimte, en een riante kindvriendelijke buiten speelplaats waar uw kind onbevangen de wereld om zich heen kan ontdekken.
Kinderen verblijven in een vaste stamgroep. Bij lage kind aantallen kunnen de groepen worden samengevoegd, bijvoorbeeld op rustige dagen en in vakanties. Het kan voorkomen dat een ouder extra opvang af wil nemen en er geen plek is in de vaste stamgroep van het kind. Het is dan mogelijk dat het kind tijdelijk verblijft in de andere stamgroep. Wij vragen hiervoor schriftelijke toestemming van de ouders van het kind en maken met hun afspraken over de duur hiervan.

Eten en drinken

Gezond, lekker en bewust eten is belangrijk voor kinderen. De voeding die door ons verstrekt wordt is: Fruit, sap/water, warme maaltijd (alleen op vestiging Bettinumstraat), tussendoortje, boterhammetje en melk. Wanneer uw kind speciale voeding nodig heeft, (bv. vanwege een allergie, of u gebruikt andere voeding dan de voeding die wij verstrekken, dan kunt u dit meenemen naar onze kinderopvang. Onze juffies zorgen er dan voor dat uw kind zijn/haar speciale voeding krijgt. Het meenemen van gekoelde borstvoeding is mogelijk.

Allerleefste Kinderopvang werkt volgens de kind-leidster kind ratio, zoals deze wordt aangehouden volgens de wet kinderopvang.

Allerleefste Kinderopvang is een erkende kinderopvang en staat in het landelijk register voor Kinderopvang. Dit houdt in dat u het overgrote deel van de kosten voor kinderopvang kunt terugvragen bij de belastingsdienst.

Jaarlijks wordt onze kinderopvang gecontroleerd op veiligheid, dit gebeurd door zowel aangekondigde en onaangekondigde inspecties door GGD Zuid Limburg en de diverse overheidsinstellingen.
Heeft u na het lezen nog vragen of wilt u een kijkje komen nemen, neem dan gerust contact met ons op. Wij geven u graag vrijblijvend informatie.

Met vriendelijke groeten,
Allerleefste kinderopvang