Inschrijven
Downloads
/>
Home
Contact
//

Oudercommissie

We stellen met trots onze oudercommissie aan u voor:
Oudercommissie Allerleefste Kinderopvang

Yvonne Gelissen (voorzitter)
Shari Schiepers (secretaris)
Susan van Venrooij

Taak oudercommissie

De belangrijkste taak van de oudercommissie is het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de opvang. Als ouders willen we natuurlijk allemaal het beste voor onze kinderen en dit kan door ons als groep sterk te maken voor bepaalde zaken. De oudercommissie, die bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven ouders, draagt er zorg voor dat de belangen van de groep ouders van kinderen die Allerleefste bezoeken zo goed mogelijk worden behartigd. Om de belangen te behartigen kan de oudercommissie gevraagd en ongevraagd advies geven aan de directie van Allerleefste. De oudercommissie heeft bijvoorbeeld adviesrecht op het gebied van de kwaliteit van de opvang, de prijs van de opvang en de openingstijden.

Voor en door ouders

De oudercommissie komt verschillende keren per jaar bij elkaar om met elkaar te vergaderen en om beleidszaken door te spreken met de directie van Allerleefste.

Contact met de oudercommissie

Heb je als ouder ideeën over het beleid en de kwaliteit van de opvang of loop je als ouder tegen bepaalde zaken aan die alle ouders aangaan, dan kun je hiermee terecht bij de oudercommissie. Ouders die vragen of opmerkingen hebben over zaken die specifiek betrekking hebben op hun eigen situatie kunnen in eerste instantie terecht bij de medewerkers en directie van Allerleefste.

Ouders kunnen via de mail contact opnemen met de leden van de oudercommissie: oudercommissie.allerleefste@gmail.com. De oudercommissie zal proberen om zo spoedig te reageren.

Aanmelden voor de oudercommissie

Heb je als ouder interesse in het vertegenwoordigen van de groep ouders van kinderen die Allerleefste bezoeken, dan kun je je aanmelden voor de oudercommissie via bovenstaand mailadres.